Krajina duše je otevřeným společenstvím terapeutů a lidí, kteří sdílejí podobný pohled na život a jeho hodnoty. Autorem hlavní myšlenky a jejím zakladatelem je lektor a propagátor rodinných konstelací Libor Zvolánek.

V současném světě zaměřeném primárně na konzumní způsob života se snažíme pomocí jednoduchých principů proniknout k jádru, k tomu, co je skutečně důležité a co člověku přináší opravdové štěstí.

Naším hlavním posláním je nalézání nových cest a vytváření spojení mezi jednotlivými metodami diagnostiky. Na nic totiž nelze hledět odděleně, protože nic odděleně nefunguje a nedává smysl. Důraz tedy klademe na celostní přístup k člověku – tělo a mysl chápeme jako spojité nádoby, součásti jednoho energetického systému, opíráme se tudíž o tytéž pilíře jako celostní medicína.

Zároveň nabízíme možnost realizace těm, kteří chtějí ukázat to nejlepší, co v nich je. Činnosti Krajiny duše jsou proto stejně rozmanité, jako samotní lidé, kteří ji utvářejí. Najdete zde nejen terapeuty, ale například i lektory, řemeslníky či výrobce mnoha tradičních i jiných produktů. Tato pestrost činí z Krajiny duše místo, které může dopomoci k plnějšímu, bohatšímu a šťastnějšímu životu každému z nás.

Budeme rádi, když se na naší cestě potkáme i s Vámi.