Ještě mám tuto minimalistickou variantu: Krajina Duše je virtuální prostor k setkávání aktivních lidí. Dle svých možností mohou pomáhat, nabízet své produkty, služby, i cesty k léčení, organizovat setkání a ekologické akce. Lidé se zde mohou vzdělávat i přednášet. Solidarita – Otevřenost – Sdílení vyjadřuje jen z části cestu na kterou se vydáváme. Připojte se a ovlivňujte směr, kterým půjdeme Libor Zvolánek