PAVLA TURNER
Soukromá učitelka Angličtiny
Držitelka CAE – Certificate of Advanced English

  • doučování děti
  • all parts of the Maturita exam and other tests
  • gramatika
  • konverzace
  • pořádáme příměstské letní tábory s Angličtinou